موسسه آموزشی پزشکی
طب‌آهنگ پارس

آموزش های علوم پایه پزشکی، پره انترنتی و دستیاری با
با جدیدترین متدهای آموزشی روز

محصولات طبآهنگ

در این قسمت از سایت موسسه‌ی طباهنگ مجموعه کتب کمک آموزشی علوم پزشکی و همچنین دی وی دی های آموزشی در حیطه ی علوم پزشکی به فروش می‌رسد

فیلم های آموزشی

در این قسمت از سایت موسسه ی طباهنگ فیلم های دوبله ی اوسموزیس و باربارا بارگزاری می‌شود تا دانشجویان علوم پزشکی مفاهیم علوم پزشکی را مفهومی تر و با کیفیت جهانی بیاموزند.

آزمون های آنلاین

در این قسمت از سایت موسسه ی طبآهنگ آزمون های آزمایشی جهت افزایش آمادگی شما برای آزمون های اصلی سازمان سنجش پزشکی برگزار می‌شود.

سرگرمی

کتاب‌های حیطه علوم پزشکی (رفرنس + فارسی و…)
جمع‌بندی‌های دروس به صورت پاورپوینت‌های تعاملی
نشریات علوم پزشکی تشکل‌های دانشجویی
مجلات بین‌المللی
اپلیکیشن‌های علوم‌پزشکی
ارائه‌های مباحث علوم پزشکی

فهرست