• از صفحه کلید انگلیسی استفاده کنید
  • لطفا از صفحه کلید انگلیسی استفاده کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
    – اندازه تصویر نباید بیشتر از 400 * 300 پیکسل و همچنین کمتر از 300*200 پیکسل باشد. تصویر باید فاقد هرگونه حاشیه‌های زاید باشد. – تصویر باید در جهت صحیح و فاقد چرخش 90 درجه یا 180 درجه و … باشد. – تصویر خواهران باید با حجاب اسلامی بوده و چهره شخص بطور کامل در تصویر مشخص باشد. – تصویر داوطلب باید واضح و مشخص باشد. اثر مهر و منگنه و سایر لکه ها سبب نامشخص شدن تصویر داوطلب می گردد.
  • 5,000 تومان
فهرست